مراکز منطقه ای

Regional Centers

در پروسه اخذ ویزای EB5 آمریکا، اگر بخواهید بصورت غیرمستقیم سرمایه گذاری کنید، لازم است سرمایه گذاری خود را در یکی از پروژه هایی که دولت آمریکا معرفی کرده انجام دهید. متولی این پروژه ها مراکز منطقه ای هستند.

پروژه های مراکز منطقه ای میتوانند در مناطق هدف و یا در مناطق معمولی باشند. این پروژه ها شامل پروژه های کوچک و بزرگ و همچنین در بخشها و حوزه های مختلف میشوند.

برای جزئیات بیشتر درباره سرمایه گذاری مستقیم، میتوانید به صفحه انواع سرمایه گذاری مراجعه کنید.

لیست مراکز منطقه ای

در حال حاضر حدود هزار مرکز منطقه وجود دارند که هرکدام انواع پروژه ها را در خود دارند. لیست مراکز منطقه ای در وبسایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا وجود دارد اما باید دقت داشته باشید که وجود این لیست به معنای تأیید دولت آمریکا و یا پیشنهاد هیچکدام از آنها برای سرمایه گذاری نیست. همچنین، این لیست مدام در حال به روز رسانی و تغییر است.

ما با تجربه سالها کار در زمینه EB5 و تعامل با متولیان پروژه های مختلف، میتوانیم با توجه به شرایط و میزان سرمایه شما، امن ترین و مناسبترین پروژه ها را به شما معرفی کنیم.