USCIS برنامه هایی برای شروع مجدد فرایند Premium اعلام میکند.

فته ی گذشته سازمان مهاجرت آمریکا (USCIS) برنامه هایی برای بازگشایی دفاتر و خدمات مهاجرتی را از تاریخ 1 ژوئن 2020 اعلام کرد. به منظور پیش برد این برنامه ی کاری، USCIS طرح شروع مجدد فرایند های ویژه و تسریعی را ارائه نمود.

روز جمعه، 29 می 2020، اداره مهاجرت جدول زمانی برای از سرگیری پروسه ویژه را برای درخواست های فرم I-129 و I-140 که در تاریخ 20 مارچ 2020 به علت پاندمیک کویید 19به طور موقت، به حالت تعلیق درآمده بودند، اعلام کرد.

افرادی که درخواست فرم I-129  و I-140 خود را ثبت نموده اند اما هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و یا پرداختی آنها بازگشت داده نشده، میتوانند فرم I-907 (فرایند ویژه) خود را طبق راهبرد های زیر ثبت کنند:

از تاریخ 1 ژوئن 2020:

USCIS فرم I-907 (فرم درخواست برای فرایند خدمات ویژه و سریع) را از تمام متقاضیان واجد شرایط فرم I-140 میپذیرد.

از تاریخ 8 ژوئن 2020، USCIS درخواست خدمات ویژه و سریع را برای این متقاضیان میپذیرد:

  • متقاضیان ویزا H-1B که از ظرفیت در نظر گرفته شده برای این ویزا، معاف شده اند.ِ
  • سایر متقاضیان فرم I-129 برای ویزاهای غیرمهاجرتی که واجد شرایط خدمات ویژه و سریع میباشند.

درخواست هایی که واجد شرایط 8 ژوئن میباشند، باید از پیش در پروسه تایید پرونده باشند  و میبایست پیش از 8 ژوئن درخواستشان ثبت شده باشد.

از تاریخ 15 ژوئن 2020، USCIS قصد از سرگیری پروسه ویژه و سریع برای این موارد را دارد:

  • متقاضیان ویزای H-1B که درخواست خدمات ویژه خود را با ثبت فرم I-907 همزمان با فرم I-129 ثبت کنند (و یا درخواست در روز 8 ژوئن و یا پس از آن ثبت شود) و به دلایل زیر از ظرفیت معین شده برای ویزا معاف شده باشند:
  • کارفرما معاف از ظرفیت شده باشد و یا شخص ذینفع (Beneficiary) در یک موسسه، نهاد یا سازمان معاف از ظرفیت استخدام شود.
  • شخص ذینفع(Beneficiary) بر اساس ویور Conrad/IGA، طبق قانون INA بخش (1)214 از ظرفیت معین شده برای ویزا، معاف شده باشد.

از تاریخ 22 ژوئن 2020، USCIS قصد شروع مجدد پروسه ویژه و سریع را برای سایر متقاضیان فرم I-219 که شامل موارد زیر میباشند، دارد:

  • تمام متقاضیان معاف نشده از ظرفیت ویزای H-1B (شامل  سال مالی 2021 نیز میباشد)  که وضعیت ویزای خود را از ویزای غیرمهاجرتی F-1 به  پروسه ویژه و سریع ترفیع داده اندو همزمان برای فرم های I-907 اقدام کرده اند.
  • سایر متقاضیان فرم I-129 برای ویزاهای غیرمهاجرتی که واجد شرایط فرایند ویژه و سریع هستند و همزمان با فرم I-129 برای این فرایند هم اقدام کرده اند.

 اگرچه ممکن است که این تاریخ ها تغییر کنند اما USCIS معتقد است که این برنامه ی زمانی برای شروع مجدد فرایند ویژه و سریع، امکان پذیر است. USCIS پردازش درخواست هایی که پیش از تعلیق موقت ماه مارچ ثبت شده اند را ادامه داده است و با کاهش پاندمیک کویید 19، شاهد افزایش فعالیت های اداره USCIS هستیم.

 توجه: محتوای این خبرنامه نباید به عنوان مشاوره ی حقوقی در نظر گرفته شود.  پیشنهاد میکنیم که برای پاسخگویی به سوالات مهاجرتی خود و آشنایی با قوانین مهاجرت، با یک وکیل مهاجرت تماس حاصل کنید. همچنین این مطالب متعلق به LAWMAKS میباشد و نباید توسط هیچ شخص یا نهادی به هرشکلی کپی یا توزیع شود.