دسته‌ها
امریکا

USCIS برنامه هایی برای شروع مجدد فرایند Premium اعلام میکند.

فته ی گذشته سازمان مهاجرت آمریکا (USCIS) برنامه هایی برای بازگشایی دفاتر و خدمات مهاجرتی را از تاریخ 1 ژوئن 2020 اعلام کرد. به منظور پیش برد این برنامه ی کاری، USCIS طرح شروع مجدد فرایند های ویژه و تسریعی را ارائه نمود.

روز جمعه، 29 می 2020، اداره مهاجرت جدول زمانی برای از سرگیری پروسه ویژه را برای درخواست های فرم I-129 و I-140 که در تاریخ 20 مارچ 2020 به علت پاندمیک کویید 19به طور موقت، به حالت تعلیق درآمده بودند، اعلام کرد.

افرادی که درخواست فرم I-129  و I-140 خود را ثبت نموده اند اما هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و یا پرداختی آنها بازگشت داده نشده، میتوانند فرم I-907 (فرایند ویژه) خود را طبق راهبرد های زیر ثبت کنند:

از تاریخ 1 ژوئن 2020:

USCIS فرم I-907 (فرم درخواست برای فرایند خدمات ویژه و سریع) را از تمام متقاضیان واجد شرایط فرم I-140 میپذیرد.

از تاریخ 8 ژوئن 2020، USCIS درخواست خدمات ویژه و سریع را برای این متقاضیان میپذیرد:

  • متقاضیان ویزا H-1B که از ظرفیت در نظر گرفته شده برای این ویزا، معاف شده اند.ِ
  • سایر متقاضیان فرم I-129 برای ویزاهای غیرمهاجرتی که واجد شرایط خدمات ویژه و سریع میباشند.

درخواست هایی که واجد شرایط 8 ژوئن میباشند، باید از پیش در پروسه تایید پرونده باشند  و میبایست پیش از 8 ژوئن درخواستشان ثبت شده باشد.

از تاریخ 15 ژوئن 2020، USCIS قصد از سرگیری پروسه ویژه و سریع برای این موارد را دارد:

  • متقاضیان ویزای H-1B که درخواست خدمات ویژه خود را با ثبت فرم I-907 همزمان با فرم I-129 ثبت کنند (و یا درخواست در روز 8 ژوئن و یا پس از آن ثبت شود) و به دلایل زیر از ظرفیت معین شده برای ویزا معاف شده باشند:
  • کارفرما معاف از ظرفیت شده باشد و یا شخص ذینفع (Beneficiary) در یک موسسه، نهاد یا سازمان معاف از ظرفیت استخدام شود.
  • شخص ذینفع(Beneficiary) بر اساس ویور Conrad/IGA، طبق قانون INA بخش (1)214 از ظرفیت معین شده برای ویزا، معاف شده باشد.

از تاریخ 22 ژوئن 2020، USCIS قصد شروع مجدد پروسه ویژه و سریع را برای سایر متقاضیان فرم I-219 که شامل موارد زیر میباشند، دارد:

  • تمام متقاضیان معاف نشده از ظرفیت ویزای H-1B (شامل  سال مالی 2021 نیز میباشد)  که وضعیت ویزای خود را از ویزای غیرمهاجرتی F-1 به  پروسه ویژه و سریع ترفیع داده اندو همزمان برای فرم های I-907 اقدام کرده اند.
  • سایر متقاضیان فرم I-129 برای ویزاهای غیرمهاجرتی که واجد شرایط فرایند ویژه و سریع هستند و همزمان با فرم I-129 برای این فرایند هم اقدام کرده اند.

 اگرچه ممکن است که این تاریخ ها تغییر کنند اما USCIS معتقد است که این برنامه ی زمانی برای شروع مجدد فرایند ویژه و سریع، امکان پذیر است. USCIS پردازش درخواست هایی که پیش از تعلیق موقت ماه مارچ ثبت شده اند را ادامه داده است و با کاهش پاندمیک کویید 19، شاهد افزایش فعالیت های اداره USCIS هستیم.

 توجه: محتوای این خبرنامه نباید به عنوان مشاوره ی حقوقی در نظر گرفته شود.  پیشنهاد میکنیم که برای پاسخگویی به سوالات مهاجرتی خود و آشنایی با قوانین مهاجرت، با یک وکیل مهاجرت تماس حاصل کنید. همچنین این مطالب متعلق به LAWMAKS میباشد و نباید توسط هیچ شخص یا نهادی به هرشکلی کپی یا توزیع شود. 

فرم مشاوره مهاجرت

لطفا از طریق فرم زیر وضعیت یا خواسته خود را با ما در میان بگذارید.
whatsapp