درباره OFAC

OFAC چیست و چه کاری انجام میدهد؟

دفتر کنترل سرمایه های خارجی، مدیریت اداره و اجرای تحریم های اقتصادی بر علیه کشورها و برخی از گروه های بخصوص همچون تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر را بر عهده دارد. این تحریم ها میتوانند جامع یا گزینشی باشند و به منظور تحقق اهداف سیاست های خارجی و امنیت ملی، مسدود کردن ورود سرمایه و محدودیت های تجاری انجام میشود. 

ممنوعیت معاملات مالی به چه معناست؟

معاملات ممنوعه، معامله های تجاری و مالی و یا سایر خرید و فروش هایی هستند که افراد آمریکایی اجازه ی مشارکت در آنها را ندارند مگر آنکه گواهینامه OFAC دریافت کرده باشند و یا به موجب قانون صراحتا معاف شده باشند. از آنجا که هر برنامه، مبتنی بر سیاست های خارجی مختلفی بنا شده و دارای اهداف ملی متفاوتی میباشد، ممکن است نوع محدودیت ها نیز در هر دستور کار متفاوت باشد.

برای گرفتن مجوز انجام تجارت با یک کشور تحریم شده چه کاری باید انجام دهم؟

در برخی موارد مجوز انجام برخی از معاملات توسط یک گواهینامه ی عمومی تامین میشود. در مواقعی که گواهینامه ی عمومی برای پرونده وجود ندارد، می بایست یک درخواست نامه کتبی برای گواهینامه ی مورد نظرارائه شود. این درخواست نامه باید مطابق قوانین مندرج در آیین نامه ی مربوط به آن برنامه ی تحریمی باشد. به طور کلی دستورالعمل ها و ملزومات برنامه باید رعایت شوند و تمام اطلاعات ضروری مورد نیاز باید ارائه شوند تا OFAC درخواست را بررسی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت گواهینامه ی عمومی و اختصاصی OFAC و همچنین پاسخ به سایر سوالات شما درباره ی این گواهینامه با ما تماس بگیرید.

چه کسانی باید از مقررات OFAC پیروی کنند؟

تمام شهروندان آمریکا، افراد خارجی که مقیم دائمی ایالات متحده هستند صرف نظر از اینکه کجا سکونت دارند، تمام اشخاص و نهاد هایی که در آمریکا هستند، تمام شرکت ها وشعب خارجی آنها باید از قوانین OFAC پیروی کنند. در برخی از برنامه های OFAC، شرکت های تابعی که متعلق یا تحت کنترل شرکت های ایالات متحده هستند نیز باید از این قوانین پیروی کنند.