قانون ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان لغو شد 

در اولین روز کاری خود رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن, دهها حکم اجرایی که ترامپ در دولت قبلی تصویب کرده بود را لغو کرد. در این میان لغو قانون پرحاشیه ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کشورهای مسلمان از جمله ایران از مهمترین قوانین لغو شده بود.

حکم اجرایی ترامپ که به تراول بن مشهور شد در ژانویه سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ امضا شد. هرچند این قانون در ماههای بعد از تصویب چندین مرتبه توسط قوه قضاییه آمریکا موقتا ابطال شد, اما در نهایت در تابستان سال ۲۰۱۸ دادگاه عالی آمریکا قانونی بودن آن را تایید کرده و اعمال این قانون آغاز شد. به واسطه این قانون هیچ یک از سفارتهای آمریکا اجازه صدور ویزای آمریکا برای شهروندان چندین کشور که اغلب مسلمان نشین بودند را نداشت. ایران نیز در لیست این کشورها بود.

با لغو این قانون توسط جو بایدن سفارتهای آمریکا هیچ گونه منعی برای صدور ویزا برای ایرانیان نخواهند داشت. بطور کلی پیش بینی متخصصان امور مهاجرت این است که در دولت بایدن امور مهاجرت به آمریکا به مراتب بهتر و بهینه تر از قبل خواهد شد.