هزینه رستوران

*نیوآرک، ایالت نیوجرسی

 • یک وعده غذایی در رستوران معمولی 13.50$
 • وعده غذایی دو نفره(باپیش غذا و دسر)در رستوران معمولی50$
 • وعده McMeal در رستوران مک دونالدز (یا سینی معادل)8$
 • آبجو داخلی 4.50$
 • آبجو وارداتی 6.00$
 • کاپوچینو (معمولی)3.75$
 • نوشابه کوکا/ پپسی2.20$
 • آب 1.38$

*سن دیگو، ایالت کالیفرنیا

 • یک وعده غذایی در رستوران معمولی 15.00$
 • وعده غذایی دو نفره(باپیش غذا و دسر)دررستوران معمولی72.5$
 • وعده McMeal در رستوران مک دونالدز (یا سینی معادل)8.5$
 • نیم لیتر آبجو دستگاهی داخلی 6.00$
 • 0.33 لیتر آبجو بطری وارداتی 7.00$
 • کاپوچینو (معمولی)4.33$
 • بطری کوکا/پپسی(0.33 لیتر) 2.00$
 • بطری آب (0.33 لیتر) 1.66$

*نیویورک، ایالت نیویورک

 • یک وعده غذایی در رستوران معمولی23.00$
 • وعده غذایی دو نفره(باپیش غذا و دسر)در رستوران معمولی100$
 • وعده McMeal در رستوران مک دونالدز(یا سینی معادل)10.00$
 • نیم لیتر آبجو دستگاهی داخلی 7.75$
 • 0.33 لیتر آبجو بطری وارداتی 8.00$
 • کاپوچینو (معمولی) 4.92$
 • بطری کوکا/پپسی(0.33 لیتر)2.27$
 • بطری آب (0.33 لیتر) 1.81$