هزینه مسکن در امریکا

الف. اجاره آپارتمان

* آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 465$/ هیوستون 1,446$/دالاس1,551$
 • ایالت نیوجرسی:ترنتون 999$/ نیوآرک 1,749$/ جرسی 2,627$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 1,088$/ برانکس 1,429$/نیویورک 3,326$

 *آپارتمان یک خوابه سایر نقاط شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 383$/ هیوستون 988$/ دالاس 1,094$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 942$/ برانکس 1,405$/ نیویورک 2,000$
 • ایالت نیوجرسی:نیوآرک1,238$/ترنتون 1,275$/جرسی 1,484$

*آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 766$/هیوستون 2,585$/دالاس 3,053$
 • ایالت نیوجرسی:ترنتون1,383$/ نیوآرک 2,054$/جرسی3,885$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 1,544$/ برانکس 2,312$/نیویورک 6,578$

*آپارتمان 3 خوابه سایر نقاط شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 700$/هیوستون 1,701$/دالاس 1,850$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 1,444$/ برانکس 2,208$/نیویورک3,647$
 • ایالت نیوجرسی:ترنتون 1,700$/نیوآرک1,939$/جرسی2,075$

ب. خرید آپارتمان

*هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 421$/ هیوستون 2,379$/دالاس2,797$
 • ایالت نیوجرسی:ترنتون 890$ / جرسی 7,684$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 1,524$/برانکس5,220$/نیویورک 15,139$

*هر متر مربع آپارتمان خارج مرکز شهر*

 • ایالت تگزاس:تکسارکنا 373$/ هیوستون 1,239$/دالاس1,544$
 • ایالت نیوجرسی:ترنتون 470$/ جرسی 2,692$
 • ایالت نیویورک:آلبانی 1,177$/ نیویورک 7,939$