دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-130 ویزای خانواده

دسته‌ها
Uncategorized آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه I-601 درخواست معافیت از دلایل عدم پذیرش

دسته‌ها
Uncategorized آخرین تاییدیه های تغییر وضعیت آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-485 برای ثبت اقامت دائم یا تغییر وضعیت

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های E-2 آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-129 برای کارمند غیر مهاجر (ویزای E-2)

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای خانوادگی

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزای کاری به روش (NIW) آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما

تاییدیه درخواست I-140 برای کارمند مهاجر ویزای EB-2

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای توریستی

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای نامزدی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای نامزدی

دسته‌ها
آخرین تاییدیه های ویزاهای خانوادگی آخرین خبر و رویداد کل تاییدیه های اخیر ما ویزای صادر شده

ویزای صادر شده برای متقاضی ویزای خانوادگی

دسته‌ها
آخرین خبر و رویداد

دکتر حجت در استانبول

سفر دکتر بابک حجت به استانبول ١٦ تا ٢١ خرداد ۱۴۰۱
جهت ملاقات لطفآ از الان با دفتر ترکیه هماهنگ کنید.

دکتر بابک در استانبول

فرم مشاوره مهاجرت

لطفا از طریق فرم زیر وضعیت یا خواسته خود را با ما در میان بگذارید.
whatsapp